#########

2PZ4-7a (7a oznacza pompę w wykonaniu niestandardowym)
Podstawowe informacje

  • II grupa pomp typoszeregu PZ4
  • Zakres grupy: 4 ÷ 22 cm3/obr <> 5,9 ÷ 29,7 l/min
  • Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 22 ÷ 28 MPa
  • Możliwe wałki napędowe: 7 stożek 1:8 (wpust 3.15 mm) lub 8 wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482
  • 7 płyta europejska prostokątna (Ø36.5; 96.2x71.5)
  • 6 przyłącza hydrauliczne niemieckie kołnierzowe
  • Wybierz pozycję z tabeli aby uzyskać szczegółowe dane techniczne.
Wielkość pomp Oznaczenie pompy Wałek napędowy
cm3/obr
4 2PZ4-4/28-x-776
2PZ4-4/28-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
6,3 2PZ4-6.3/28-x-776
2PZ4-6.3/28-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
8 2PZ4-8/28-x-776
2PZ4-8/28-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
11 2PZ4-11/28-x-776
2PZ4-11/28-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
14 2PZ4-14/25-x-776
2PZ4-14/25-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
16 2PZ4-16/22-x-776
2PZ4-16/22-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
20 2PZ4-20/22-x-776
2PZ4-20/22-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
22 2PZ4-22/22-x-776
2PZ4-22/22-x-876
stożek, wpust 3.15
wielowypust
  • x oznacza kierunek obrotów: 1 - lewy, 2 - prawy.

Powrót | Start