#########


Pompy wielostrumieniowe PZW4 (II grupa)

 

Dane techniczne sekcji pompującej PZW4 (druga grupa)

Geometryczna objętość robocza sekcji pompującej *Wydajność minimalna *Moc napędowa maksymalna **Ciśnienie na wyjściu Prędkość obrotowa
nom. max. min. nom. max.
cm3/obr l/min kW MPa obr/min
4 5,9 3,1 28 31 600 1500 3200
6,3 8,5 4,9 28 31 600 1500 3200
8 10,8 6,2 28 31 600 1500 3200
11 14,8 8,7 28 31 600 1500 3200
14 18,9 9,8 25 28 600 1500 3200
16 21,6 9,9 22 25 600 1500 2700
20 27,0 10,1 18 21 600 1500 2700

 

Wymiary gabarytowe

      2PZW4-4 (4 oznacza pompę z płytą pilot 2 śruby )
      2PZW4-6 (6 oznacza pompę z płytą niemiecką prostokątna)
      2PZW4-7 (7 oznacza pompę z płytą europejską prostokątną)

 

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

**Ciśnienie na wyjściu podlega ograniczeniom wynikającym z dopuszczalnego momentu obrotowego. Dla gniazd gwintowych ciśnienia na wyjściu na wyjściu i moc napędową ulegają zmniejszeniu o 25%.

Odmiany wykonywanych pomp poszczególnych wielkości znajdują się na rysunkach katalogowych. Po uzgodnieniu z Działem Handlowym możliwe jest wykonywanie odmian pomp.