Podstawowe dane techniczne

Geometryczna objętość sekcji: 4, 8, 11 lub 16 cm3/obr
Ciśnienie nominalne: 25 MPa (dla wielkości 4, 8, 11 cm3/obr), 22 MPa (dla wielkości 16 cm3/obr)
Kierunek obrotów: nawrotny
Rodzaj przyłączy: 5 – europejskie kołnierzowe

Close Search Window
English