RODO : Klauzula informacyjna .

Szanowni Państwo
Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ), która weszła w życie z dniem 25.05.2018 roku jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach , które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach .

Administratorem danych osobowych jest:
WYTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą przy ul. Na Ostatnim Groszu 112, 54-207 Wrocław


Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w Wytwórni Pomp Hydraulicznych jest p. Witold Kozłowski ( e-mail : Witold.kozlowski@wph.pl).


Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów handlowych , zgodnie z zasadą , która głosi , że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem , jeżeli jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy i postanowień w trakcie jej trwania .

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Spółki.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa , ustawy o działalności gospodarczej ( min. ZUS , Urząd Skarbowy ). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów handlowych , na podstawie obowiązującej litery prawa o działalności gospodarczej .

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych , ich sprostowania usunięcia , ograniczenia przetwarzania , przenoszenia danych , wniesienie sprzeciwu , cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o ustawę o działalności gospodarczej i obowiązujące krajowe przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Close Search Window
English