Dane techniczne

 

Dane techniczne

1Geom. objętość robocza Vg cm3/obr22,5
2Wydajność nominalna    Q2min [l/min] przy:30,3
 – prędk. obrot. n [obr/min]:1500
 – ciśnieniu nom. pn [MPa]:16
 – ciśnieniu na wejściu p1 [MPa]:-0,02
 – lepkości cieczy n [mm2/s]:35±5
 Moc napędowa maksymalna Nmax [kW]10,1
3Ciśnienie: 
 – nominalne pn [MPa]:16
 – chwilowe p2 [MPa]:20
4Ciśnienie na wejściu p1 [MPa]-0,03 – +0,12
5Kierunek obrotów:prawy
6Prędkość obrotowa: 
 – max nmax [obr/min]:2500
 – nom nnom [obr/min]:1500
 – min nmin [obr/min]:650
7Charakter pracy przy ciśnieniu: 
 – nominalnym:ciągła
 – chwilowym:krótkotrwała (max 30s)
8Zakres lepkości cieczy roboczej mm2/s10-600
9Zalecana ciecz robocza: olej o dobrych własnościach smarnych w tym: Hipol 6 wg BN-79/0535-49; OTH2, OTH3 i PP80 prod. czeskiej
10Nom. dokł. filtrowania cieczy roboczej mm0,063
11Zakres temperatury cieczy roboczej oC-20 do +80

Wymiary gabarytowo ofertowe

Close Search Window
English