Budowa oznaczenia pomp

Dane techniczne

  • wielkość pierwszej sekcji: 11 cm3/obr (II grupa)
  • wielkość drugiej sekcji: 1,6 cm3/obr (I grupa)
  • kierunek obrotów: lewy lub prawy
  • czop stożkowy 1:5 (wpust 3×5)
  • płyta 4 (pilot 2 śruby)

 

Pozostałe dane techniczne

 Sekcja 1Sekcja 2
1Moc max przy w/w param. P1 [kW]:7,71,0
2Ciśnienie:  
 – nominalne pn [MPa]:2522
 – chwilowe p2 [MPa]:2724
 – szczytowe p3 [MPa]:2825
3Ciśnienie na wejściu p1 [MPa]-0,03 do +0,4
4Prędkość obrotowa:  
 – max nmax [obr/min]:2500
 – min nmin [obr/min]:800
5Charakter pracy przy ciśnieniu:  
 – nominalnym:ciągła
 – chwilowym:krótkotrwała (max 30s)
6Zakres lepkości cieczy roboczej mm2/s8 do 2000
7Zalecana ciecz robocza: olej mineralny o dobrych własnościach smarnych i lepkości 37-115 mm2/s w danej temperaturze pracy
8Nom. dokł. filtrowania cieczy roboczej mm0,020
9Zakres temperatury cieczy roboczej oC-20 do +80
Close Search Window
English