Typoszereg silników hydraulicznych MZ3 przeznaczony jest do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako elementy wykonawcze do zmiany energii strumienia cieczy na energię mechaniczną. Silniki MZ3 są wysokociśnieniowymi, szybkoobrotowymi silnikami zębatymi o stałej chłonności z zewnętrznym odprowadzeniem przecieków. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 4 do 40 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa.

Produkowane są w dwóch wielkościach konstrukcyjnych:

  • grupa II obejmuje wielkości: 4; 6,3; 10; 12,5 i 16 cm3/obr,
  • grupa III obejmuje wielkości: 12,5; 16; 20; 25; 32 i 40 cm3/obr.

Do głównych zalet silników MZ3 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach. Silniki mogą pracować przy ciśnieniu na wejściu:

  • nominalnym w sposób ciągły,
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30 s oraz 15% cyklu roboczego.

Silniki są przystosowane do pracy nawrotnej na dwa kierunki obrotów. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Układ hydrauliczny, w którym pracuje silnik powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia na przewodzie tłocznym do wartości o 1 MPa wyższej od dopuszczalnego ciśnienia roboczego układu hydraulicznego, lecz nie większej niż ciśnienie określone w danych technicznych silnika.
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025 mm.
  • połączenia gniazda (umieszczonego w pokrywie) odprowadzenia przecieków wewnętrznych silnika ze zbiornikiem w sposób nie powodujący oporów większych niż 0,5 MPa przepływu.

Z uwagi na ograniczenie ciśnienia na wyjściu (2 MPa), silniki MZ3 nie mogą pracować w układzie szeregowym. Silniki MZ3-II i III mogą być również stosowane jako nawrotne pompy hydrauliczne.

Budowa oznaczenia

Dane techniczne

Dane techniczne MZ3-II (druga grupa)
Geom. objętość robocza* Chłonność max.* Moment obrotowy minimalnyMoc oddanaCiśnienie na wejściuPrędkość obrotowa
nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minNmkWMPaobr/min
47,5111,7202540015004000
6,311,1172,6202540015004000
1017,427,54,3202524015004000
12,521,3284,4162024015004000
1627,3355,4162024015004000
Dane techniczne MZ3-III (trzecia grupa)
Geom. objętość robocza* Chłonność max. * Moment obrotowy minimalnyMoc oddanaCiśnienie na wejściuPrędkość obrotowa
nom.max.min.nommax
cm3/obrl/minNmkWMPaobr/min
12,521,534,55,3202540015004000
1627,544,06,8202540015004000
2033,355,08,5202524015004000
2541,769,010,6162024015004000
3253,370,510,9162024015004000
4066,688,513,6162024015004000

*Chłonność maksymalną i moment minimalny podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min i temperaturze 48o do 52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057.

     Silniki MZ3-II-1  II gr. (obj.: obj.: 4 ÷ 16 cm3, ciśn. nom. do 200 bar), płyta ISO 1622)
     Silniki MZ3-II-5  II gr. (obj.: obj.: 4 ÷ 16 cm3, ciśn. nom. do 200 bar), płyta europejska prostokątna)
     Silniki MZ3-III-1  III gr. (obj.: obj.: 12,5 ÷ 40 cm3, ciśn. nom. do 200 bar), płyta ISO 1622)
     Silniki MZ3-III-5  III gr. (obj.: obj.: 12,5 ÷ 40 cm3, ciśn. nom. do 200 bar), płyta europejska prostokątna)
 
Close Search Window
English