Pompy PZ2 drugiej generacji przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Pompy zębate PZ2 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczną kompensacją luzów osiowych. Zespół pompujący stanowi para kół zębatych o zazębieniu zewnętrznym, ułożyskowana tocznie. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 5 do 47 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 16 MPa i maksymalnym 20 MPa. Wykonane są w trzech wielkościach wymiarowych, tworząc typoszereg pomp pojedynczych i wielostrumieniowych. Do głównych zalet pomp PZ2 należy duża niezawodność przy niskich wymaganiach odnośnie dokładności filtracji oleju tj. 0,063mm.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 60 s oraz 15% cyklu roboczego.

Przy prędkości obrotowej n>1500 oraz n<1000 obr/min maksymalnym ciśnieniem tłoczenia jest ciśnienie nominalne. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wałka napędowego. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia roboczego
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,063 mm

Pompy PZ2 mogą pracować również jako szybkoobrotowe silniki hydrauliczne przy spełnieniu następujących warunków:

  • praca tylko przy jednym kierunku obrotów (pompa o prawym kierunku obrotów może pracować jako silnik o lewym kierunku obrotów, pompa o lewym kierunku obrotów może pracować jako silnik o prawym kierunku obrotu)
  • ciśnienie na wylocie z silnika nie może być wyższe niż 0,2 MPa

Dane techniczne pomp zębatych PZ2

1. Ciśnienie na wejściu: 
– minimalne
– maksymalne
-0,02MPa
+0,40MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych: 
– ciśnienie na wyjściu
– prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki: 
– zakres lepkości kinematycznej
– dla rozruchu lepkość kinematyczna
– zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
do 2000 mm2/s
od 20o do +60oC
4. Nominalna dokładność filtrowania63μm
5. Zakres temperatury otoczeniaod -40o do +80oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału napędowego)prawy lub lewy w zależności od wykonania pompy
7. Pompy bez przystawek napędowych mogą być napędzane przez sprzęgło lub koło zębate nie dające sił poosiowych. Średnica podziałowa koła zębatego nie większa od 4-krotnej średnicy wałka napędowego pompy. Dopuszczalne obciążenie na czop końcowy wału:
– siłą promieniową Pr [N] przyłożoną w połowie długości wałka odpowiednio dla wielkości:
550 N dla 6,3 [l/min] i 800N dla 10 [l/min]
1200 N dla 16 [l/min] i 1750 N dla 25 [l/min]
1800 N dla 40 [l/min] i 2900 dla 63 [l/min]

Podział pomp PZ2

Close Search Window
English