Podział pomp zębatych PZ3:

Grupa 1 (objętość geometryczna: 1 ÷ 6,3 cm3/obr, ciśn. nom. do 200 bar)  
Grupa 2 (objętość geometryczna: 4 ÷ 16 cm3/obr, ciśn. nom. do 200 bar)    
Grupa 3 (objętość geometryczna: 12,5 ÷ 60 cm3/obr, ciśn. nom. do 200 bar)

Informacje ogólne:

Pompy PZ3 trzeciej generacji przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu ciśnieniu. Pompy zębate PZ3 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczną kompensacją luzów osiowych. Zespół pompujący stanowi para kół zębatych o zazębieniu zewnętrznym, ułożyskowana ślizgowo. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 60 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa. Podzielone są na trzy grupy wymiarowe, tworząc typoszereg pomp pojedynczych PZ3-I, PZ3-II i PZ3-III.

Do głównych zalet pomp PZ3 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30 s oraz 15% cyklu roboczego.
 

Ciśnienie na wyjściu pompy zależne jest od prędkości obrotowej, lepkości cieczy roboczej i czasu trwania obciążenia. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy.

Uruchomienie pomp przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wałka napędowego. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego o dobrych własnościach smarnych, przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Układ hydrauliczny, w którym pracuje pompa PZ3 powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia roboczego
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025 mm.

Oferowana różnorodność odmian, charakteryzuje się wieloma wykonaniami: płyt mocujących, wałków napędowych oraz przyłączy hydraulicznych.

Pompy PZ3-II i PZ3-III mogą być również stosowane jako szybkoobrotowe silniki hydrauliczne przy spełnieniu następujących warunków:

  • praca przy jednym kierunku obrotów (pompa o prawym kierunku obrotów może pracować jako silnik o lewym kierunku obrotów, pompa o lewym kierunku obrotów może pracować jako silnik o prawym kierunku obrotów)
  • ciśnienie na wylocie silnika nie może być wyższe niż 0,5 MPa

 

Symbole wykonywanych pomp poszczególnych wielkości i odmian znajdują się w tabelach kart katalogowych. Po uzgodnieniu z Działem Handlowym możliwe jest wykonanie innych odmian pomp.

Budowa pompy

Close Search Window
English