Zespoły pompujące przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako źródło energii w postaci strumienia oleju pod wysokim ciśnieniem. Zespoły stosowane są do pracy ciągłej na urządzeniach wyposażonych w instalację elektryczną. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 60 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa. Do głównych zalet zespołów PZ3E należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły,
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30 s oraz 15% cyklu roboczego.

Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie zespołu przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie wałka napędowego pompy. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem.

Układ hydrauliczny, w którym pracuje zespół pompujący PZ3E powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025 mm.

Zespół pompujący montuje się na urządzeniu wykorzystując łapy silnika elektrycznego (silniki kołnierzowo – łapowe typu SLg) lub przez współosiowe otwory tarczy FF silnika i kołnierza pośredniego, bazując na cylindrycznym zatoczeniu N kołnierza pośredniego (silniki kołnierzowe typu SKg). Wymiary: FF, LL i N podano w tabelach. W materiałach katalogowych silników elektrycznych i pomp określone są pozostałe wymiary gabarytowe. Sposób zamocowania zespołu, dowolny (pionowy lub poziomy).

Budowa oznaczenia

Zespół pompujący może wytworzyć ciśnienie 14 MPa (przy znamionowych parametrach silnika) oraz strumień oleju hydraulicznego o wydajności 13,4 l/min.

 

 

Dane techniczne zespołów pompujących z silnikami prądu zmiennego
1. Geometryczna objętość robocza pompy:wg tabeli
2. Wydajność zespołu pompującego:wg tabeli
3. Ciśnienie na wejściu:
– minimalne:
– maksymalne:
– minimalne przy rozruchu:
-0,03
+0,40
-0,05
4. Warunki rozruchu w temp. ujemnych:
– ciśnienie na wyjściu
do 1MPa
5. Ciecz robocza: Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:
– zakres lepkości kinematycznej
– dla rozruchu lepkość kinematyczna
– zakres temperatury

37-115 mm2/s
1000-2000 mm2/s
od 20o do +80oC

6. Nominalna dokładność filtrowania25μm
7. Zakres temperatury otoczeniaod -40o do +70oC
8. Kierunek obrotu pompy (patrząc od strony silnika w kierunku pompy)prawy lub lewy
9. Charakter pracy przy ciśnieniu:
– nominalnym
– maksymalnym

ciągła
30 s oraz 15%

 

Dane techniczne zespołów pompujących PZ3E (I grupa)
Wielkość pompy [cm3/obr] / [Mpa]Ciśnienie robocze [MPa] / Wydajność [l/min]
Moc silnika elektrycznego [kW] / Wielkość tarczy silnika / Wymiary LL/N
0,250,370,550,751,11,52,234
FF115-II/71/95FF165/89/130FF165/99/130FF215/109/180
1/204
1,34
7
1,28
12
1,23
17
1,16
26
1,13
    
1,6/202
2,21
4
2,14
7
2,12
11
2,06
17
1,98
24
1,93
   
2,5/201,4
3,48
3
3,40
5
3,41
8
3,36
12
3,33
17
3,25
26
3,20
  
4/160,15
5,6
1,3
5,5
3
5,5
5
5,4
8
5,4
11
5,3
18
5,1
  
6,3/12,5 0,5
8,7
1,5
8,7
2,5
8,7
4,5
8,7
7
8,6
10
8,4
15
8,1
20
8,2
Dane techniczne zespołów pompujących PZ3E (II grupa)
Wielkość pompy [cm3/obr] / [Mpa]Ciśnienie robocze [MPa] / Wydajność [l/min]
Moc silnika elektrycznego [kW] / Wielkość tarczy silnika / Wymiary LL/N
0,751,11,52,2345,57,5 
FF165/101/130FF215/109/180FF265/133/230
4/206
5,4
9
5,3
13
5,1
19
4,9
27
4,8
    
6,3/202,7
8,7
5
8,6
7
8,5
12
8,2
17
7,9
23
7,9
   
10/201,6
13,9
3
13,9
4,5
13,9
7
13,7
11
13,4
14
13,4
20
13,1
  
12,5/161,2
17,4
2,4
17,4
4
17,3
6
17,1
8
16,8
11
16,8
16
16,3
  
16/160,8
22,3
1,7
22,4
2,7
22,3
4,4
22,1
6
21,8
9
21,8
12
21,5
17
21,0
 
20/12,50,5
27,6
1,2
28,1
2,2
28,0
3,3
27,8
4,9
27,5
6,7
27,4
9,5
27,3
13,3
26,6
 
16/16 0,9
35,1
1,5
35,2
2,5
35,0
3,7
34,6
5,1
35,0
7,4
34,4
10,3
34,0
 
Dane techniczne zespołów pompujących PZ3E (III grupa)
Wielkość pompy [cm3/obr] / [Mpa]Ciśnienie robocze [MPa] / Wydajność [l/min]
Moc silnika elektrycznego [kW] / Wielkość tarczy silnika / Wymiary LL/N
1,11,52,2345,57,5111518,522
spawaneFF215/135/180FF265/143/230FF300/173/250FF300/177/250S
12,5/20  6
17,2
8
17,0
11
17,1
16
16,7
22
16,4
    
16/20  4
22,3
6
22,0
8
22,2
12
21,8
17
21,3
25
21,1
   
20/200,7
28,2
1,5
28,2
3
28,0
4,5
27,7
6,5
28,0
9
27,7
13
27,2
20
26,3
   
25/200,5
35,3
1,2
35,3
2,3
35,1
3,5
34,8
5
35,2
7
35,0
10
34,6
16
33,6
22
32,9
  
32/16 0,7
45,2
1,6
45,0
2,6
44,5
4
45,1
6
44,7
8
44,2
12
43,2
17
42,1
  
40/16  1
56,4
1,8
56,0
2,7
56,8
4
56,6
6
56,0
9
55,0
13
53,7
16
52,9
 
60/12,5   0,8
84,5
1,4
85,9
2,3
85,8
3,6
85,3
5,7
84,5
8
83,2
10
82,7
12,5
81,0

Wydajności podane w tabelach wyliczono dla rzeczywistych obrotów silnika indukcyjnego trójfazowego 380V; 50Hz; 4-biegunowego, przy założeniu sprawności pomp według charakterystyk wzorcowych. Ciśnienie robocze jest ciśnieniem jakie pompa mogłaby osiągnąć przy nominalnej mocy silnika elektrycznego. Jeżeli podane w tabeli ciśnienie jest większe od ciśnienia nominalnego pompy, wydatek podano dla ciśnienia nominalnego.

Close Search Window
English