Zespoły pompujące przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako źródło energii w postaci strumienia oleju pod wysokim ciśnieniem. Zespoły przeznaczone są do krótkotrwałej i dorywczej pracy na urządzeniach wyposażonych w instalację elektryczną prądu stałego o napięciu 12V lub 24V (zależnie od rodzaju silnika elektrycznego). W celu optymalnego doboru zespołu pompującego konieczna jest znajomość wymaganego rzeczywistego ciśnienia tłoczenia, czasu trwania obciążenia oraz zakresu wymaganej wydajności podawanej cieczy roboczej na odbiornik. Na podstawie charakterystyki pompy (moment na wałku pompy w funkcji ciśnienia tłoczenia) oraz charakterystyki silnika prądu stałego (prędkość obrotowa, pobierane natężenie prądu, dopuszczalny czas pracy S2 oraz czas pracy do cyklu pracy S3 w funkcji momentu obciążenia silnika) dobierane są każdorazowo wielkość pompy i silnika elektrycznego.


Dane techniczne

Zespół pompujący PZ3EVA
Wielkość pompy [cm3/obrót]1,01,62,54,06,3
A40,141,744,048,054,0
L80,383,488,196,0108,0
Gniazda gwintowewlot
wylot
M12x1,5M14x1,5M16x1,5M20x1,5

Kierunek obrotów: lewy (patrząc od strony silnika)

 

 

Dane techniczne zespołów pompujących z silnikami prądu stałego

1. Geometryczna objętość roboczawg tabeli karty katalogowej zespołu
2. Wydajność zespołu pompującegowynikowa zależna od wielkości pompy, ciśnienia i typu silnika
3. Ciśnienie nominalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA20 MPa dla 1 do 2,5 cm3/obr
16 MPa dla 4 cm3/obr
12,5 MPa dla 6,3 cm3/obr
4. Ciśnienie nominalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA720 MPa dla 0,8 do 2,5 cm3/obr
18 MPa dla 3,3 i 3,6 cm3/obr
16 MPa dla 4,3 do 6,2 cm3/obr
5. Ciśnienie maksymalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA25 MPa dla 1 do 2,5 cm3/obr
20 MPa dla 4 cm3/obr
16 MPa dla 6,3 cm3/obr
6. Ciśnienie maksymalne pompy na wyjściu dla PZ3EVA725 MPa dla 0,8 do 2,5 cm3/obr
20 MPa dla 3,3 i 3,6 cm3/obr
18 MPa dla 4,3 do 6,2 cm3/obr
7. Ciśnienie na wejściu:
– minimalne
– maksymalne
– minimalne przy rozruchu

-0,03 MPa
+0,40 MPa
-0,05 MPa

8. Prędkość obrotowa maksymalna dla PZ3EVA4000 obr/min dla 1 do 4 cm3/obr
3000 obr/min dla 6,3 cm3/obr
9. Prędkość obrotowa maksymalna dla PZ3EVA74000 obr/min dla 0,8 do 3,6 cm3/obr
3500 obr/min dla 4,3 cm3/obr
3000 obr/min dla 4,8 cm3/obr
2800 obr/min dla 5,8 cm3/obr
2500 obr/min dla 6,2 cm3/obr
10. Prędkość obrotowa minimalna:

dla PZ3EVA
dla PZ3EVA7

 

960 obr/min dla PZ3EVA
900 obr/min dla PZ3EVA

11. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:

– ciśnienie na wyjściu

 

do 1MPa

12. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:

– zakres lepkości kinematycznej
– dla rozruchu lepkości kinematyczna
– zakres temperatury

 

37-115 mm2/s
1000-2000 mm2/s
od 20o do +80oC

13. Nominalna dokładność filtrowania25μm
14. Zakres temperatury otoczeniaod -40o do +70oC
15. Kierunek obrotu pompy (patrząc od strony silnika w kierunku pompy)lewy

Wymiary gabarytowo fertowe

Budowa oznaczenia

Close Search Window
English