Zespoły pompujące przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako źródło energii w postaci strumienia oleju pod wysokim ciśnieniem. Zespoły stosowane są do pracy ciągłej na urządzeniach wyposażonych w instalację elektryczną. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 60 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa. Do głównych zalet zespołów PZ3E należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły,
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30 s oraz 15% cyklu roboczego.

Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie zespołu przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie wałka napędowego pompy. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem.

Układ hydrauliczny, w którym pracuje zespół pompujący PZ3E powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025 mm.

Zespół pompujący montuje się na urządzeniu wykorzystując łapy silnika elektrycznego (silniki kołnierzowo – łapowe typu SLg) lub przez współosiowe otwory tarczy FF silnika i kołnierza pośredniego, bazując na cylindrycznym zatoczeniu N kołnierza pośredniego (silniki kołnierzowe typu SKg). Wymiary: FF, LL i N podano w tabelach. W materiałach katalogowych silników elektrycznych i pomp określone są pozostałe wymiary gabarytowe. Sposób zamocowania zespołu, dowolny (pionowy lub poziomy).


Dane techniczne

Zespół pompujący PZ3EVA7
Wielkość pompy [cm3/obrót]0,81,21,62,12,53,33,64,34,85,86,2
A40,541,342,143,143,945,54647,448,450,351
L80,682,283,885,787,390,591,594,296,2100101,5
Gniazda gwintowewlot
wylot
M16x1,5

Kierunek obrotów: lewy (patrząc od strony silnika)

Wymiary gabarytowo fertowe

Budowa oznaczenia

Zespół pompujący może wytworzyć ciśnienie 14 MPa (przy znamionowych parametrach silnika) oraz strumień oleju hydraulicznego o wydajności 13,4 l/min.

Close Search Window
English