Podział pomp zębatych PZ4:

Grupa 1 (objętość geometryczna: 1 ÷ 6,3 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar)  
Grupa 2 (objętość geometryczna: 4 ÷ 25 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar)    
Grupa 3 (objętość geometryczna: 16 ÷ 70 cm3/obr, ciśn. nom. do 280 bar)

Informacje ogólne:

Pompy PZ4 czwartej generacji przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Pompy zębate PZ4 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczną kompensacją luzów osiowych. Zespół pompujący stanowi para kół zębatych o zazębieniu zewnętrznym, ułożyskowana ślizgowo. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 1 do 70 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa. Podzielone są na trzy grupy wielkości konstrukcyjnej, tworząc typoszereg pomp pojedynczych: 1PZ4, 2PZ4 i 3PZ4. Do głównych zalet pomp PZ4 należy wysoka niezawodność przy wysokich obciążeniach i dużej częstotliwości przełączeń.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły,
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30s oraz 15% cyklu roboczego.

Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy.

Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wałka napędowego. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawór bezpieczeństwa (przelewowy) ograniczający wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,020 mm, dla ciśnień nominalnych większych od 16 MPa, zalecane 0,010 mm.

Dane techniczne pomp zębatych: 1PZ4; 2PZ4 i 3PZ4

1. Ciśnienie na wejściu: 
– minimalne
– maksymalne
– minimalne przy rozruchu
-0,02MPa
+0,40MPa
+0,05MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych: 
– ciśnienie na wyjściu
– prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki: 
– zakres lepkości kinematycznej
– dla rozruchu lepkość kinematyczna
– zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
1000 do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania 
– dla ciśnienia roboczego ≤ 16MPa
– dla ciśnienia roboczego > 16MPa
0,020 mm
0,010 mm
5. Zakres temperatury otoczeniaod -40o do +70oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału napędowego)prawy lub lewy
7. Obciążenie czopa końcowego wału pompy:
Niedopuszczalne obciążanie siłami: promieniową i osiową
Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne tylko momentem obrotowym
Close Search Window
English