zamienny z silnikiem 32/16U wg TGL 10860

Dane techniczne

Dane techniczne
Geometryczna objętość roboczacm3/obr32
Chłonność maksymalna przy:

– nominalnej prędkości obrotowej
– nominalnym spadku ciśnienia
– lepkości kinematycznej cieczy
– temperaturze cieczy

[l/min]

obr/min
MPa
mm2/s
oC

53,4

1500
16
35+5
50+2

Moment minimalny przy parametrach jak w pk.2Nm70
Prędkość obrotowa:

– nominalna
– maksymalna
– minimalna

 

obr/min
obr/min
obr/min

 

1500
2500
250

Ciśnienie na wejściu

– nominalne
– maksymalne

 

MPa
MPa

 

16
20

Maksymalne ciśnienie na wyjściuMPa2
Maksymalne ciśnienie odprowadz. przeciekówMPa0,5
Kierunek obrotów nawrotny
Zakres lepkości kinematycznej cieczy roboczejmm2/s8÷2000
Charakter pracy przy ciśnieniu na wejściu

nom.

praca ciągła

max.praca krótkotr.30s
Zalecana ciecz roboczaOlej mineralny o dobrych wł. smarnych 37÷115mm2/s
Zakres temperatury cieczy roboczejoC-20 ÷ +80
Nominalna dokładność filtrowania cieczy roboczejμm63

 

Wymiary gabarytowo ofertowe

Close Search Window
English