Pompy zębate PZ2 – Hydraulika ogólna

Dane techniczne pomp PZ2
Symbol pompyGeometryczna objętość robocza*Wydajność nominalna*Moc napędowa max.Ciśnienie na wyjściuPrędkość obrotowa
nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minkWMPaobr/min
PZ2-K-6,3x
PZ2-A-6,3
x
56,32,5162075015003000
PZ2-K-10x 
PZ2-A-10x
7,5103,31450
PZ2-KS-10x1500
PZ2-K-10/Dx8103,61620
PZ2-K-16x 
PZ2-A-16x
11,8165,31620
PZ2-K-16/Dx
PZ2-K-25x 
PZ2-A-25x
18,5258,2162075015003000
PZ2-KZ-25x
PZ2-AZ-25x
PZ2-K-25/Dx
PZ2-K-40x 
PZ2-A-40x
29,54013,1162050015002500
PZ2-KZ-40x 
PZ2-AZ-40x
PZ2-K-40/Dx
PZ2-K-63x 
PZ2-A-63x
47,06320,61620

x – oznacza kierunek obrotów: L – lewy, P -prawy

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu i nominalnej prędkości obrotowej, ciśnieniu na wejściu od -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 35o – 40oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o do 52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o.

Close Search Window
English