Pompy PZW3 przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej (dla sekcji) od 1 do 60 cm3/obr, przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa. Cechą pomp wielostrumieniowych jest możliwość uzyskania przy jednym napędzie (jeden silnik) dwóch lub trzech równoległych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natężeniu przepływu i ciśnieniu dopasowanym do potrzeb odbiorników zainstalowanych w układzie hydraulicznym. Pozwala to na uproszczenie układu i niezależną od siebie pracę kilku odbiorników jednocześnie. Pompy wielostrumieniowe montowane są kolejno wg wielkości geometrycznej objętości roboczej tj. sekcja największa jest zawsze sekcją pierwszą (z wałkiem napędowym). Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wałka napędowego.

Zakres prędkości obrotowych dla pomp wielostrumieniowych wyznacza się przyjmując: prędkość minimalną – sekcji pompującej najmniejszej; prędkość maksymalną – sekcji największej. Przy jednoczesnej pracy dwóch lub trzech sekcji pracujących w pompie wielostrumieniowej wartość ciśnienia na wyjściu dla poszczególnych sekcji nie może powodować przekroczenia ponad wartość dopuszczalną momentu obrotowego na czopach wałków napędowych. Moment obrotowy wyznacza się z zależności:

M = 9550 x P / n [Nm]

gdzie:

    P – moc napędowa sekcji pompującej [kW];

    n – prędkość obrotowa [obr/min]

Wymaga się, aby wartość maksymalnego ciśnienia na wyjściu poszczególnych sekcji pompujących przy ich jednoczesnym obciążeniu nie powodowała przekroczenia sum momentów obrotowych.

M1;2 = M1 + M2;      M1;2;3 = M1 + M2 + M3;      M2;3 = M2 + M3

Każdy moment obrotowy tj. M1-2;  M1-2-3;  M2-3 nie może przekroczyć momentu dopuszczalnego. Dopuszczalny moment obrotowy dla sekcji I; II; III grupy wynosi odpowiednio: 22; 70 i 180 Nm.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30s oraz 15% cyklu roboczego.

 

Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawory bezpieczeństwa (przelewowe) ograniczające wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025mm.

Oznaczenia pomp wielostrumieniowych PZW3

Dla przykładu oznaczenie pompy trójstrumieniowej: PZW3-25/20×16/16×10/20-1-122 lub dwustrumieniowej: PZW3-40/16×12,5/20-2-222 lub czterostrumieniowej: PZW3-4/20×4/20×2,5/20×1,6/20-1-122.

Dane techniczne

Grupa sekcjiWielkość sekcjiWymiary
A1B1A2B2A3B3EFWXY
I1/2040,182,344,186,344,184,311,070,070,038,098,0
1,6/2041,785,445,789,445,787,4
2,5/2044,090,148,094,148,092,1
4/1648,098,152,0102,052,0100,0
6,3/12,554,0110,058,0114,058,0112,0
II4/2056,0119,169,0132,169,0123,115,9100,097,0 (95,0*)51,1134,0
6,3/2057,0123,170,0136,170,0127,1
10/2059,3129,672,3142,672,3133,6
12,5/1661,5134,074,5147,074,5138,0
16/1664,6140,277,6153,277,6144,2
III12,5/2066,2146,582,2162,582,2147,521,25134,0130,0 (128,0*)66,8176,0
16/2068,0150,084,0166,084,0151,0
20/2070,0154,086,0170,086,0155,0
25/2072,2158,588,2174,588,2159,5
32/1675,7165,591,7181,591,7166,5
40/1680,0174,096,0190,096,0175,0
50/12,585,0184,0101,0200,0101,0185,0
60/12,589,5193,0105,5209,0105,5194,0

 

Pozostałe dane techniczne

Dane techniczne pomp zębatych wielostrumieniowych PZW3

1. Ciśnienie na wejściu: 
– minimalne
– maksymalne
– minimalne przy rozruchu
-0,03MPa
+0,40MPa
-0,05MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych: 
– ciśnienie na wyjściu
– prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki: 
– zakres lepkości kinematycznej
– dla rozruchu lepkość kinematyczna
– zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
1000 do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania25μm
5. Zakres temperatury otoczeniaod -40o do +70oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału napędowego)prawy lub lewy
7. Obciążenie czopa końcowego wału pompy:
Niedopuszczalne obciążanie siłami: promieniową i osiową
Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne lub tuleję sprzęgłową dla wałów z wielowypustem tylko momentem obrotowym

Wymiary gabarytowo ofertowe

Wymiary przyłączeniowe wałka napędowego, gniazd gwintowych i płyty jak dla pomp pojedynczych odpowiednio dla grupy i odmiany pomp. Pompy wielostrumieniowe są montowane kolejno wg wielkości geometrycznej objętości tj. sekcja największa jest sekcją pierwszą (od strony wałka napędowego).

(*) dotyczy pomp z przyłączami kołnierzowymi.

Grupa 1

Dane techniczne sekcji pompującej PZW3 (pierwsza grupa)
Geometryczna objętość robocza sekcji pompującej*Wydajność minimalna*Moc napędowa maksymalnaCiśnienie na wyjściuPrędkość obrotowaMoment obrotowy maksymalny
nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minkWMPaobr/minNm
11,20,920259601500320022
1,62,01,3202596015003200
2,53,41,8202596015003200
45,42,1162096015003200
56,72,7162096015003200
6,38,53,412,51696015003200

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,001 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o

Grupa 2

Dane techniczne sekcji pompującej PZW3 (druga grupa)
Geometryczna objętość robocza sekcji pompującej*Wydajność minimalna*Moc napędowa maksymalnaCiśnienie na wyjściuPrędkość obrotowaMoment obrotowy maksymalny
nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minkWMPaobr/minNm
45,12,420256001500320070
6,38,23,6202560015003200
1013,55,6202060015003200
12,516,95,6161660015003200
1621,67,2161660015003200

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,001 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o

Grupa 3

Dane techniczne sekcji pompującej PZW3 (trzecia grupa)
Geometryczna objętość robocza sekcji pompującej*Wydajność minimalna*Moc napędowa maksymalnaCiśnienie na wyjściuPrędkość obrotowaMoment obrotowy maksymalny
nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minkWMPaobr/minNm
12,516,87,0202560015002400180
1621,69,0202560015002400
2027,011,2202560015002400
2533,714,1202560015002400
3243,214,4162060015002400
4054,018,0162060015002400
5070,618,012,51660015002400
6084,621,612,51660015002000

*Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,001 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04o

Close Search Window
English